ติดต่อสอบถาม


สำนักงาน

117/10  หมู่.7 ตำบลบางคูวัด  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000


(ดา)


(พจน์)


( ไปป์)

 Polyurethane Waterproof

         คือการเคลือบพื้นกันซึมด้วยการปาดด้วยเกรียง  เป็นพื้นเพื่อป้องกันการซึมของน้ำ สามารถทำความหนาได้มากกว่า 2 mm. พื้นกันซึมมีความทนทานต่อแสง UV และมีความยืดหยุ่นสูงเหมาะสำหรับดาดฟ้าและหลังคา

คุณสมบัติ

  • กันซึมของน้ำ 100 %                                มีความยืดหยุ่นสูง
  • ทนทานต่อแสง UV                                   มีการยึดเกาะดีเยี่ยม
  • สวย เงางามและคงทน                               ทนทานต่อความชื้นหรือน้ำ
  • ไม่มีรอยต่อ                                              ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ


Acrylic Waterproof   กันซึมระบบอะคลิลิค

        Acrylic Waterproof คือการเคลือบพื้นกันซึมด้วยการทาด้วยลูกกลิ้งเพื่อเป็นพื้นป้องกันการซึมของน้ำ พื้นกันซึมมีความทนทานต่อแสง UV และมีความยืดหยุ่นสูง เหมาะสำหรับดาดฟ้าและหลังคา

คุณสมบัติ                                                                              ลักษณะการใช้งาน

  • ทนทานต่อแสง UV                                                              ดาดฟ้าของอาคาร
  • สวย เงางามและคงทน                                                          ห้องใต้ดิน
  • มีความยืดหยุ่นสูง
  • มีการยึดเกาะดีเยี่ยม
  • ทนทานต่อความชื้นหรือน้ำ
  • ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ดี