ติดต่อสอบถาม


สำนักงาน

117/10  หมู่.7 ตำบลบางคูวัด  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000


(ดา)


(พจน์)


( ไปป์)

Vision (วิสัยทัศน์)

   บริษัท ซิสเต็มส์ฟลอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  มุ่งมั่นในการให้บริการงานติดตั้งและซ่อมแซมระบบงานเคลือบพื้นผิว ภายใต้สโลแกน “มุ่งมั่นในการให้บริการด้านงานเคลือบพื้นผิวคอนกรีต ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  ตรงกับความต้องการ และประโยชน์สูงสุดของลูกค้า”

Mission (พันธกิจ)

    ความมุ่งมั่นของ บริษัท ซิสเต็มส์ฟลอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  คือ การใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องระบบงานเคลือบพื้น การให้บริการติดตั้ง และซ่อมแซมระบบเคลือบพื้นผิวอุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงสุด พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯให้มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด และเกิดความประทับใจ ความไว้วางใจในการใช้บริการ กับทางบริษัทฯ ของเรา

Ethics (จรรยาบรรณ)

    บริษัท ซิสเต็มส์ฟลอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ดำเนินงานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

 1. ปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต
 2. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับสูงสุด

Nature of Business (ลักษณะของธุรกิจ)

    การบริการเคลือบพื้นอุตสาหกรรม ( Industries Flooring System )

            รับทำพื้นโรงงานอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ

 • พื้นโพลียูรีเทรนหรือพื้นพียู (Polyurethane Flooring)
 • พื้นอีพ็อกซี่ (Epoxy Flooring)
 • พื้นสนามกีฬาทั้งในร่มและกลางแจ้ง (Sport Floor)
 • รับทำกันซึมดาดฟ้า (Waterproofing)
 • งานเคลือบสีผนัง (ISO Wall)
 • งานตีเส้นจราจรเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

การบริกาด้านอื่นๆ และ การรับประกันผลงาน

 • ทางบริษัทฯ ยินดี ให้คำปรึกษา และสำรวจหน้างาน ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • รับทำตัวอย่างชิ้นงานให้กับลูกค้า ฟรีทั่วประเทศ
 • รับตรวจสภาพพื้นที่ก่อนตกลงทำงานเคลือบพื้นให้กับลูกค้า ฟรีทั่วประเทศ
 • บริการซ่อมงานระหว่างระยะประกันภายใน 15 วัน (นับจากวันที่ลูกค้าแจ้งมาทางบริษัท)
 • ยินดีรับประกันการใช้งาน 2 ปี หากเกิดจากการหลุด ร่อน จากการใช้งานปกติ